DVI Energi

DVI Energi har fokus på varmefremstilling, der skal være både økonomisk attraktivt og klimavenligt. Men en varmepumpe fra DVI er mere end det.

Dansk Varmepumpe Industris varmepumper er forsynet med en intelligent styring, der automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved en konstant temperatur.